Supervisie

 

“Ik kom steeds in mijn valkuil en reageer dan geïrriteerd op mijn omgeving.”

“Ik wil heldere grenzen leren stellen”

“Ik wil mijn eigen stijl van werken ontdekken en verder ontwikkelen”

“Ik wil meer afstand kunnen nemen van mijn werk”

“Ik weet dat ik meer kan maar ik weet niet zo goed hoe ik me verder kan ontwikkelen en profileren”]

Herken je een of meerdere van deze vragen? Dan is supervisie iets voor jou.

 

Meer over supervisie
Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. In de supervisie ontwikkel je het reflectie- en probleemoplossend vermogen doordat je zicht krijgt op de manier waarop je leert van praktijkervaringen. 

 

Voor wie

Supervisie is zeer geschikt wanneer je in je werk met mensen te maken hebt en het resultaat van je interventies sterk afhankelijk is van wie jij bent en hoe jij doet. Supervisie is voor professionals die hun persoonlijk functioneren willen onderzoeken en verbeteren.

 

Werkwijze 

Het ritme van de supervisiegesprekken is iedere twee tot drie weken, zodat je tussentijds het besprokene op je in kunt laten werken. In supervisie breng je ervaringen uit je werksituatie in. Je staat stil bij je persoonlijke leerproces, je valkuilen, kwaliteiten en patronen. In de gesprekken en in het schrijven van de verslagen reflecteer je op je ervaringen met de mensen met wie je werkt: klanten, collega’s, leidinggevenden en de familie van je klanten. Je krijgt zo inzicht in de situaties die problemen opleveren, waar dit mee te maken heeft, hoe je er mee omgaat en welke alternatieven er zijn. Je ontwikkelt je vermogen om je gedachten, gevoelens en gedrag te verbinden met elkaar en met je waarden en drijfveren. Dit leidt tot nieuwe gedragsmogelijkheden waarmee je adequaat kunt reageren, passend bij de eisen die jouw beroep aan je stelt.  
Tijdens de derde bijeenkomst is de klik-evaluatie waar we samen bepalen of er een klik is tussen ons als persoon en of leervragen en werkwijze bij elkaar passen. Halverwege is de tussenevaluatie en je sluit af met een eindevaluatie. 


Accreditatie

Ik ben als supervisor bij de LVSC geregistreerd en voldoe aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die de LVSC hanteert.  k voldoe hiermee aan de accreditatie eisen van de SKJ, de SKGV en de NHG. 
 

Praktische informatie

Supervisie wordt of individueel of in een klein groepje van maximaal vier personen gegeven.
Een individuele supervisiecyclus bestaat uit 10-15 gesprekken van één uur. Een groepssupervisiecyclus bestaat ook uit 10-15 gesprekken en duurt afhankelijk van het aantal personen 2 tot 2, 5 uur per keer. 

Kosten

€100,- per uur exclusief Btw voor organisatiesupervisie

€ 80,- per uur exclusief Btw voor particulieren

Locatie: de gesprekken vinden plaats bij mij op kantoor 
Tijden en data: in overleg

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact met me op om vrijblijvend je wensen en de resultaten die je wilt bereiken te bespreken.

 

Lees meer over de andere mogelijkheden door op één van de onderstaande links te klikken. 

­