Teamcoaching

 

Het loopt niet lekker in ons team. Mensen praten over elkaar in plaats van met elkaar”

“Er is geen veiligheid in ons team. Mensen werken met de deuren dicht en delen geen informatie met elkaar”

“Ons team wil niet mee in verandering, blijft stil staan in de ontwikkeling en teamleden zetten de hakken in het zand”

“Wij willen als team ons eigen functioneren evalueren en van daaruit verder ontwikkelen”

“We willen als team meer leren van elkaar en de kwaliteit van ons werk verbeteren”

 

Herken je dit? Dan is teamcoaching mogelijk iets voor jou en je team.

 

Meer over teamcoaching

Teamcoaching heeft als doel teams effectiever en efficiënter te laten werken. Door middel van teamcoaching kan een team haar eigen ontwikkelingsproces sturing geven. In de coachsessies werken de teamleden samen aan het herstel van het onderling vertrouwen, het vergroten van het wederzijds begrip en het oplossen van communicatieproblemen. Het team leert om ‘als team´ naar de ontwikkelwensen en de belemmeringen te kijken waar ze tegenaan lopen. Hierdoor krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en kan het team als geheel groeien en zich ontwikkelen.

De teamcoaching is gericht op het nemen van eigenaarschap en verantwoordeljkheid van het team en de individuele teamleden voor het proces en het resultaat van de taak. Als teamcoach help ik de teamleden om zich bewust te worden van het effect van het eigen gedrag op de ander en op het teamfunctioneren en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Het team onderzoekt de belemmeringen, knelpunten en oplossingsrichtingen om tot een effectiever team te komen. Ik stimuleer ze om uit te spreken wat er nodig is, verbeteracties te benoemen en te experimenteren met nieuw gedrag. Ik daag ze uit om kritisch en actief mee te denken en te doen tijdens de coachsessies. 
 

Voor wie

Teamcoaching is bij uitstek geschikt voor teams die zich graag als team willen professionaliseren:

  • beter om willen gaan met conflicten of belangentegenstellingen
  • aan de slag willen met het herstel van het onderling vertrouwen
  • de onderlinge communicatie willen verbeteren
  • een crisissituatie willen analyseren en alternatieven bedenken voor het werken aan de taak
  • willen leren om constructief conflicten en belangentegenstellingen te bespreken 
  • die met meer plezier samen willen werken aan de taak
  • die effectiever individuele en teamkwaliteiten willen inzetten.  en Ook is coaching geschikt voor teams die zich in een crisis of conflictsituatie bevinden, waar spanning en ontevredenheid bij de teamleden heerst. Teams die aan de slag willen in het herstel van onderling vertrouwen of het verbeteren van de wijze van communiceren. Die effectiever individuele en teamkwaliteiten willen inzetten. V

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de duur van het traject, de intensiteit en de grootte van het team. Tijdens het kennismakingsgesprek vindt de oriëntatie op de vraag en het resultaat plaats. Op basis van deze intake maak ik een offerte op. 
 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact met me op en ik ga vrijblijvend met u in gesprek over de wensen voor jouw team en de resultaten die je wilt bereiken.

 

­