Privacy Policy


Het gebruik van deze site is gratis. Voor ieder die de website bezoekt is onderstaande privacy policy geldend.

Het beheer en de verwerking van persoonsgegevens
Ik hecht waarde aan een goede relatie met jou als klant. Op het moment dat je een dienst of product afneemt via de website en/of wanneer je het contactformulier op de website invult, neem ik jouw persoonsgegevens op in het klantenbestand. 
Om te kunnen reageren is registratie verplicht. 

Bureau De Doorbraak beheert en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
- Jouw voor- en achternaam 
- Jouw emailadres
- Jouw adresgegevens
- Jouw telefoonnummer
- Jouw IP-adres


Motivatie voor beheer en verwerking persoonsgegevens 

Het contactformulier
Doel: De bezoeker de mogelijkheid geven een vraag te stellen via de website.
Door het contactformulier te gebruiken, kun je mij een vraag stellen voor meer informatie over mijn aanbod of mij vragen om contact met je op te nemen. Ik gebruik vervolgens jouw gegevens om telefonisch, per e-mail en/of per post contact met je te zoeken. Het contact is bestemd voor het geven van aanvullende informatie en/of het maken van afspraken. De gegevens die je via het contactformulier verstuurd, worden binnen 30 dagen verwijderd van de webserver. De webserver is een plek waar de fysieke website toegankelijk is voor jou als bezoeker. Echter de informatie die je verstuurd via het contactformulier wordt ook verzonden naar het e-mailadres. Volgens de wetgever moeten we e-mailverkeer dat betrekking heeft op de bedrijfsvoering minimaal 7 jaar bewaren. Deze wet overruled de AVG/GDPR. Jouw e-mailadres gebruik ik niet anders dan voor het geven van een antwoord op de gestelde vraag of, indien jij dit nadrukkelijk hebt aangegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Contact ter voorbereiding en tijdens uitvoering opdracht
Doel: De mogelijkheid geven om contact te onderhouden gedurende de looptijd van de opdracht.
Jouw persoonsgegegens gebruik ik voor het contact in het kader van de voorbereiding op en/of het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht. Het maakt het voor ons beiden mogelijk om inhoudelijk af te stemmen, wijzigingen door te geven en afspraken te maken.

Versturen van een Nieuwsbrief
Doel: Bezoekers en klanten die dat wensen op de hoogte houden van ontwikkelingen

Ik gebruik jouw naam en e-mailadres om de nieuwsbrief te sturen. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief geef je hiervoor toestemming. Na registratie krijg je als klant automatisch de laatste editie. Alle voorgaande nummers zijn online beschikbaar. Je kunt je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door de in de nieuwsbrief meegeleverde afmeld link of door de afmeld link onderaan de homepagina van de website. Na het afmelden worden je gegevens binnen 30 dagen verwijderd. Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens en gebruik ze alleen voor de mailing vanuit Bureau De Doorbraak. Ik zal nooit ongevraagd een commerciële uiting sturen naar het opgegeven e-mailadres. Ik verstrek jouw gegevens niet aan derden, uitgezonderd de situatie wanneer er sprake is van een gerechtelijk bevel tot informatieverstrekking.
 

Bewaartermijn gegevens
Bij Bureau De Doorbraak bewaar ik jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en niet langer dan een jaar in indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt. Persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een opdracht van overeenkomst blijven bewaard gedurende de looptijd van de opdracht. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.bureaudedoorbraak worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. 


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Bureau De Doorbraak verzamel ik gegevens van de bezoekers, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Dit doe ik om verschillende redenen die ik hieronder verder verduidelijk:

Het logboek
Doel: Het onderzoeken van fouten en het blokkeren van kwaadwillende bezoekers. In het logboek van de server wordt jouw Ip-adres, het soort device en de pagina die je bezoekt opgeslagen. Deze data gebruik ik bij onderzoek naar een hackpoging, fouten op de website of op nadrukkelijk verzoek van een wettelijke instantie. Ik gebruik deze informatie om de werking van de website te verbeteren middels de analyses v
an het bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. Het logboek verwijder ik na 30 dagen en de back-up van de server wordt na 90 dagen verwijderd. Na 90 dagen is jouw bezoek dus niet langer te traceren middels het logboek.

Google analytics
Doel: Analyseren van bezoekgedrag. Voor Bureau De Doorbraak maak ik gebruik van Google Analytics-cookies en heb hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens zijn geanonimiseerd: het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Bureau De Doorbraak heeft Google hiermee geen toestemming gegeven om de via haar website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Met Google Analytics kan ik bijhouden hoe de website gebruikt wordt. Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Voor meer informatie over Google en Google Analytics verwijs ik je naar het privacybeleid van Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bureaudedoorbraak.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Bij Bureau De Doorbraak neem ik de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Bureau De Doorbraak verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij via info@bureaudedoorbraak.nl.
 

Beheer website
De website www.bureaudedoorbraak is ontwikkeld door en staat onder beheer van Bureau De Doorbraak. Deze is als volgt te bereiken: 
Post - en vestigingsadres: De Grutto 6 7614 LE Mariaparochie
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55060161
Telefoon: 06-37598437  en E-mailadres:info@bureaudedoorbraak.nl

 

Vragen
Bezoekers en klanten kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij info@bureaudedoorbraak.nl  De contactgegevens staan vermeld hierboven en op de website www.bureaudedoorbraak.nl/contact.