Missie en visie 

 

Missie

Mijn missie is het om relaties tussen mensen te verberen en daarmee bij te dragen aan een wereld waarin respect voor jezelf, de ander en voor de leefomgeving leidend is. Door dit te doen hoop ik dat mensen zich meer verbonden en tegelijkertijd vrijer voelen in hun relaties met anderen.
Zowel in werk als privé is het fijn om betekenisvolle relaties aan te kunnen gaan. Uit te spreken wat er in je 'leeft' en open te staan voor wat de ander beweegt.  Relaties waarbij en jezelf en de ander geen onnodig geweld aan hoeft te doen om te krijgen wat je nodig hebt.  

 

Visie
Met De Doorbraak focus ik op het begeleiden van leerprocessen van teams en individuen. Ik doe dit vanuit het contextueel gedachtengoed van Nagy. Dit betekent dat ik rekening houd met de belangen van alle betrokkenen, collega’s, klanten, familie, management en organisatie. Vanuit een meerzijdig partijdige houding stuur ik aan op een klimaat waarin mensen elkaar rechtstreeks durven aanspreken met ruimte en respect voor elkaars gevoelens en wensen.
De contextuele benadering sluit aan bij het verbindend (authentiek of geweldloos) communiceren van M. B. Rosenberg. Centraal hierin staat het in eigen hand nemen van de kwaliteit van je leven door in harmonie en vanuit respect te leven met jezelf, de ander(en) en de omgeving. Vanuit dit respect ga je om met verschillen en zoekt naar de dialoog.
In teams geeft het helderheid op de factoren die van invloed zijn op de samenwerking en communicatie. Zo vinden teamleden aangrijpingspunten om anders met elkaar om te gaan waardoor naast werkplezier ook de kwaliteit en de effectiviteit van het werk verbeterd. 
Zowel in het individuele werk als teamwerk vind ik het belangrijk dat mensen in contact komen met zichzelf. De verbinding met je denken, voelen en willen leidt tot inzicht in wie je bent, wat jouw wensen zijn en hoe je deze kunt realiseren. Vanuit het contact met jezelf kom je in contact met de ander en is er ruimte voor dialoog.