Over Bureau De Doorbraak

 

Ontstaan

In 2013 nam ik ontslag als consulent mantelzorg in Almelo. Naast mijn betaalde banen gaf ik vanaf 1992 als freelancer supervisie, intervisie en begeleidde ik teams in het optimaliseren van de samenwerking. Ik groeide langzaam toe naar het ondernemerschap. In 2014 schreef ik mijn bureau in bij de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment werk ik als zelfstandige vanuit mijn Bureau De Doorbraak. Samenwerking was en blijft voor mij belangrijk. Inmiddels heb ik een netwerk opgebouwd met andere ondernemers. We inspireren elkaar, voeren incidenteel gezamenlijk opdrachten uit en vervangen elkaar wanneer dit nodig is.  


Intentie
Met Bureau de Doorbraak richt ik mij op de verander- en leerprocessen van mensen. Ik help ze om om een ‘doorbraak’ te verkrijgen in gedragspatronen die belemmerend zijn in de ontwikkeling van individuen en teams. 

 

Mijn professionele achtergrond 
Na een half jaar orthopedagogiek aan de universiteit van Groningen besloot ik aan de basis te beginnen. De eerste jaren als groepsleidster in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vervolgens als praktijkbegeleidster, opleidingsadviseur, supervisor, teamcoach en trainer. Ik heb bij drie organisaties gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Aansluitend heb ik ervaring opgedaan bij de Kindertelefoon, de gesloten jeugdzorg, een mantelzorgsteunpunt, als docent aan het ROC en als supervisor bij de Verloskunde Academie en de Huisartsenopleiding.

Na de opleiding tot Z-verpleegkundige ben ik blijven leren: MO-A pedagogiek, Supervisie en andere begeleidingsvormen, Authentiek of verbindend (geweldloos) communiceren en de opleiding tot contextueel therapeut. Op dit moment specialiseer ik mij in het begeleiden van familie- en organisatieopstellingen. 
 

Kwaliteitsborging

Ik ben aangesloten bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches)  en de VCW (Vereniging voor Contextueel Werkers). Iedere vijf jaar laat ik me herregistreren als supervisor. De LVSC kent een gedragscode. 
                          VCW                                                                                                                                LVSC