Algemene Voorwaarden 


Algemene Leveringsvoorwaarden Bureau De Doorbraak geldig vanaf 1 juli 2019.
 

Inhoud
Artikel 1. Toepasbaarheid
Artikel 2. Mijn gegevens
Artikel 3. De levering van diensten en producten
Artikel 4. Betaling
Artikel 5. Garantie
Artikel 6. Gebruik materiaal
Artikel 7. Correspondentie
Artikel 8. Definities

Artikel 1. Toepasbaarheid
Mijn algemene leveringsvoorwaarden zijn  van toepassing op alle diensten en digitale producten van Bureau De Doorbraak. Ze zijn ook van toepassing als ik derden betrek bij de uitvoering. De voorwaarden zijn te vinden op de website van Bureau De Doorbraak. De leverings- en/of betalingsvoorwaarden kan ik na het verstrijken van de looptijd wijzigen. 
Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.
Met mijn portal www.bureaudedoorbraak.nl bied ik jou als klant en andere partijen de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Ik sta verder buiten dit contact en alles wat hier uit voortkomt.

Artikel 2. Mijn gegevens
Met Bureau de Doorbraak richt ik mij als contextueel therapeut, trainer en supervisor op de verander- en leerprocessen van mensen met zowel werk- als privé gerelateerde vragen. Onder de bedrijfsnaam Bureau De Doorbraak sta ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ben bekend bij de belastingdienst. Vanuit mijn bureau De Doorbraak heb ik in 2015 Tussen werk en mantelzorg opgezet. Onder de naam Tussen werk en mantelzorg bied ik producten en diensten aan voor werkende mantelzorgers.

Bureau de Doorbraak
De Grutto 6
7614 LE Mariaparochie

Support: info@bureaudedoorbraak.nl
Telefoon: +316375984371

Bureau de Doorbraak
KvK: 55060161
BTW: NL193360639B01

Artikel 3. De levering van diensten en producten
Met mijn diensten en (digitale) producten wil ik jou als mijn klant helpen om vanuit het contact met jouw authentieke kern een dialoog aan te gaan met de ander. Dit is nodig om besluiten te nemen waarbij je rekening houd met jezelf en met de ander en om jezelf uiteindelijk vrijer te voelen. Ik zet me hiervoor optimaal in en kom mijn afspraken na. Ik wil hierin graag met jou samenwerken. Dat betekent dat ik verwacht dat jij op dezelfde manier een bijdrage levert om het resultaat te behalen.
Ik ben vooraf duidelijk over wat je van mij krijgt, welke inspanning ik lever, welk resultaat we nastreven en over mijn tarieven. Ook is vooraf duidelijk wat de rechten en plichten van de klant zijn. De beschrijving van de producten, digitale inhoud en/of diensten maken het mogelijk dat jij als klant een goede beoordeling van het aanbod kan maken.
De beschrijving van de producten en/of diensten en de tarieven vermeld ik of op mijn website of maak het helder door middel van een offerte. Alle tarieven op de site zijn in Euro’s en exclusief 21 % BTW, tenzij anders vermeldt. De tarieven op de site en in offertes zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan ben ik niet aansprakelijk.
We hebben een overeenkomst op het moment dat jij een aanmelding via een formulier op mijn website instuurt of de offerte ondertekend terugstuurt. Annuleren is niet mogelijk tenzij bij de betreffende dienst anders staat vermeld. In het laatste geval staat bij deze dienst uitdrukkelijk de mogelijkheid van een bedenktermijn en de duur van de bedenktermijn.
In de meeste gevallen is er sprake van een aanmelding via internet en spreek ik over een aanvullende overeenkomst. Dit is de naam voor overeenkomsten die op afstand gesloten worden.  Bij sommige diensten en/of producten behelst de overeenkomst een langere periode waarin de klant regelmatig diensten en/of producten afneemt. Als dit het geval is heb ik  het over een duurovereenkomst.

 

Artikel 4. Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of algemene voorwaarden, voldoe je als klant de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een product/dienst, vangt deze termijn aan op de dag dat de overeenkomst is gesloten.
Wanneer er sprake is van een offerte voor het sluiten van een overeenkomst ontvang jij op tijd een correcte factuur met een betaaltermijn van 30 dagen. Een betaling binnen deze termijn stel ik erg op prijs. Als een betaling uitblijft doe ik een beroep op een incassobureau en komen de kosten daarvan bovenop de te innen factuur. 
Bureau De Doorbraak neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat we veilig op een elektronische manier data kunnen overdragen. Ik zorg voor een veilige web omgeving. Voor het elektronisch betalen van producten en/of diensten neem ik passende veiligheidsmaatregelen. Ik ga er vanuit dat jij eenzelfde veiligheidsmaatregelen treft voor elektronisch dataverkeer en betalingsverkeer.

Artikel 5. Garantie
Op het moment dat jij je aanmeldt voor een dienst of product hebben wij een overeenkomst. Mijn deel van de overeenkomst houdt in dat ik de kwaliteit wil leveren die we vooraf zijn overeengekomen.
Waar mensen samenwerken kan er altijd iets mis gaan door onverwachte of onbedoelde omstandigheden.  Mochten we er samen niet uitkomen dan sta ik open voor bemiddeling. Mijn aansprakelijkheid gaat tot het overeengekomen factuurbedrag van de betreffende overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Tussen werk en mantelzorg voor enige andere vorm van schade is daarmee uitgesloten.
Ben je ontevreden terwijl je hebt ontvangen wat ik heb beloofd en jij aan alles actief hebt meegewerkt, dan geldt mijn garantieregel: niet goed, geld terug (met uitzondering van gemaakte kosten voor locaties, catering en materialen).

Artikel 6. Gebruik materiaal
Al mijn website teksten, blogs, artikelen en trainingsmateriaal vallen onder de Creative Commons licentie: dit betekent dat je het mag verspreiden maar dan wel onder vermelding van de bron. Dit doe je door onder het gekopieerde artikel:
1. te vermelden dat het artikel van Ria Schlepers en/of Bureau De Doorbraak of Tussen werk en mantelzorg komt,
2. te vermelden dat het artikel copyright 2019 van Bureau De Doorbraak is,
3. een duidelijke en werkende link te plaatsen naar www.bureaudedoorbraak.nl  (de link mag geen affiliatecode bevatten).
Voorbeeld:  Bron: www.bureaudedoorbraak - © 2019 – Bureau De Doorbraak/Ria Schlepers

Artikel 7. Correspondentie
Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. Daartoe zorg jij dat je een emailadres opgeeft waarop je mail kan ontvangen. Wijzigingen geef je meteen door aan Bureau De Doorbraak door een mail te sturen aan info@bureaudedoorbraak.nl.
Ik ga er vanuit dat de mail die ik verstuur naar het door jou verstrekte emailadres aankomt.

Artikel 8.  Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen klant en ondernemer. In verband met deze overeenkomst op afstand ontvang jij als klant producten, digitale inhoud en/of diensten en lever ik als ondernemer deze zaken, digitale inhoud en/of diensten. Een derde partij kan op basis van een afspraak tussen mij  en de desbetreffende derde ook deze diensten of producten leveren;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen klant en ondernemer wordt gesloten. De overeenkomst regelt de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die betrekking heeft op het regelmatig leveren van diensten en/of digitale producten gedurende een bepaalde periode;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.